Hâl Dili

İflastan Kurtuluşa

On üç yaşında Mevlâna Halid k.s. hazretlerinin yanına gelip, kırk yaşına kadar burada kalan ve onun halifelerinden ders alan İbrahim Fasih Haydarî hazretleri anlatıyor:

Bağdat’ta Mevlâna Halid k.s. hazretlerini inkâr edenlerin başında Molla Mustafa diye biri vardı. Bu zat, Mevlâna Halid hazretlerinin Şam’da olduğu dönemde hac ibadeti için yola çıkmış ve Mekke’de iken iflas edip binbir güçlükle Şam’a ulaşabilmiş, çaresiz Hazret’in dergâhına sığınmıştı.

Mevlâna Halid hazretleri içeri girip onu gördüğünde Molla daha bir şey demeden;

– Molla Mustafa, iflas ettikten sonra mı bize geliyorsun, buyurdu.

Bunun üzerine Molla Mustafa hatasını anlayarak Hazret’in ellerine sarıldı, hatasını mazur görmesini istedi. Hazret de onun kusurlarını hoş karşıladı, bin altın sikke yardımda bulundu.

Abdullah Suat Demirtaş’ın hazırladığı yazının devamı Semerkand Dergisi Ocak 2015 sayısında.