Derviş Bohçası

Tasavvuf, Kur’an-ı Kerim’e ve Sünnet-i Seniyye’ye sımsıkı sarılmaktır. Derviş her halini, her anını, hayatın her alanını Allah ve Rasulü’nün çizdiği çizgide yaşamaya gayret eder. Kur’an ve Sünnet’e uyma konusunda Şah-ı Nakşibend k.s. hazretleri şöyle buyurmaktadır: “Biz Allah’ın lütfu ile her ne elde ettiysek, Kur’an ve Sünnet üzere amel etmekle elde etmişizdir. Amellerden bir netice alabilmek için, takva ve Şeriat kaidelerine riayet etmek, azimete sarılmak, Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat düsturuyla amel etmek ve bid’atlardan kaçınmak lazımdır.”
* * *
Tasavvufun maksadı, kişiye her an Allah’ın kendisini gördüğü bilincini vermektir. Bu sebeple sâlik için nefes kontrolünün önemi vurgulanır. Gaflete düşmemek ve her nefeste Allah’ı hatırlamak gerektiğini Şah-ı Nakşibend k.s hazretleri şöyle açıklar:
“Bu yol nefes üzerine bina edilmiştir. Bu sebeple nefesini alıp verirken, (zikr-i daim ile) çok iyi muhafaza etmelisin. Hatta iki nefes arasını bile muhafaza etmelisin.”

Cihat Ceylan’ın hazırladığı yazının devamı Semerkand Dergisi Ocak 2017 sayısında.