Ebu Said Ebu’l-Hayr k.s.

Ebu Said Fazlullah b. Ebu’l-Hayr el-Meyhenî k.s. 967 yılında, bugün Türkmenistan’ın güneydoğusunda, Serahs yakınında bulunan Meyhen kasabasında doğmuştur. Asıl adı Fazlullah olmakla birlikte, Ebu Said Ebu’l Hayr olarak ünlenmiştir.

Ebu Said derviş meşrepli bir ailenin çocuğuydu. Ailesi Şafiî mezhebine mensuptu. Babası takvalı bir kimseydi ve attardı. Meyhen halkı yerel diliyle ona, “Babo Bu’l-Hayr” derdi. Bundan dolayı oğlu Fazlullah, “Ebu Said Ebu’l-Hayr” olarak meşhur olmuştur.

Ebu Said’in sûfilerle ve tasavvufla ilk tanışması babası aracılığıyla gerçekleşmiştir. Küçükken annesinin ısrarıyla babası onu Meyhen’deki sûfi meclisine götürmüştü. İlk defa bu mecliste mutasavvıflarla tanışan Ebu Said, bir çocuk olarak manasını kavrayamasa da bir şiiri ezberleyip eve öyle dönmüştü. Bu, şu manada bir şiirdi:

“Evet, bu aşk dervişlere bir bağıştır / Bu yolda can feda etmek onların işidir.
Erenlerin süsü altın ve gümüş değildir / Onların işi can feda etmektir.”

Mehmet Ali Özkan’ın hazırladığı yazının devamı Semerkand Dergisi Ocak 2017 sayısında.