Hal Dili

NE İLE MEŞGUL OLMALI?
Selef-i Sâlihîn’den bir zat şöyle demiştir:
“Sahabe ve onların izini takip eden Tabiûn nesli, daha çok şu beş şeyle meşgul olurlardı:
• Kur’an-ı Kerim kıraati,
• Mescidleri içinde ibadetle imar,
• Allah Tealâ’yı zikir,
• İyiliği emir,
• Kötülükten nehiy.
Ebu Talib el-Mekkî, Kalplerin Azığı

SADAKAYLA BEZELİ BİR HAYAT

Ebu Hüreyre r.a.’dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Efendimiz s.a.v. şöyle buyurmuştur:

“İnsanın, vücudunda bulunan her bir eklem için, güneşin doğduğu her günde bir sadaka vermesi gerekir. İki kişinin arasını düzeltmen bir sadakadır. Birinin bineğine binmesine yardım ederek üzerine çıkmasına yardım etmen veya yerdeki eşyasını ona uzatman bir sadakadır. Güzel söz sadakadır. Namaza giderken attığın her adım bir sadakadır. Yoldan insanlara eziyet verecek bir şeyi kaldırman bir sadakadır.”
Buharî, Cihad, 72

Eser Sazak’ın hazırladığı yazının devamı Semerkand Dergisi Ocak 2017 sayısında.