Evvâh Kullar

Evvâh kelimesi Kur’an-ı Kerim’de sadece iki ayette geçmektedir. Bu iki ayet de Hz. İbrahim a.s. ile ilgilidir. İkisinde de Hz. İbrahim a.s.’ın evvâh olduğu belirtilmiştir.

Evvâh’a şu anlamlar verilmiştir: “Çok ah çeken, Allah’a yalvarıp yakaran, çok içli.” (Kur’an-ı Kerim Lügatı, Timaş Yay., s. 72)

Ragıp el-İsfâhanî rh.a. de Müfredât’ında evvâh kelimesi için şöyle der:

“Evvâh, çokça teevvüh eden demektir. Üzüntü ifade eden her kelimeye teevvüh adı verilir. Yüce Allah’tan korktuğunu açıkça ifade eden kimseye de ‘evvâh’ adı verilir. Yüce Allah’ın “evvâhun münîb: (Allah’a) yönelip yalvarandır” (Hûd, 75) sözü hakkında, ‘dua eden mü’min’ denmiştir.” (e-v-h maddesi)

Salih Selçuk’un hazırladığı yazının devamı Semerkand Dergisi Şubat 2017 sayısında.