Allah’a Teslimiyet

Allah’a teslimiyet, O’nun emirlerini yerine getirmektir. Hükümlerini kabul etmektir. Tercihine, tedbirine ve tasarrufuna teslim olmaktır. Allah’tan her an gelene ve gelecek olana boyun eğmektir.

İşi sahibine teslim eden, işin sıkıntısından kurtulur. Dünya ve ahiretin mâliki, bütün işlerin sahibi, herkesin efendisi Allah’tır. Madem insan Allah’ın kuludur, o halde efendisine itaat etmelidir, teslim olmalıdır. Kâinatta yegâne güç sahibi Allah Tealâ’dır. Teslimiyet de O’nadır.
Teslimiyet, Allah’a boyun eğmektir. İtaat etmektir. Sığınmaktır. Dayanmaktır. Teslim olmak, tâbi olmak demektir. Sükûnete ermektir. Dostluk kurmak ve huzur bulmaktır. Takdire rızadır. Belaya sabırdır. Nimete şükürdür.

İslâm’ın bir anlamı da teslim olmaktır. Müslüman, teslim olandır. Allah Tealâ, Bakara suresi 131. ayette Hz. İbrahim a.s.’ın “Ben alemlerin Rabbine teslim oldum.” ifadesini hatırlatmakta ve İsmail a.s. ile birlikte “Her ikisi Hakk’ın emrine teslim olmuşlardı” (Sâffat, 103) buyurmaktadır. Bu ayetler İbrahim ve İsmail a.s.’ın Allah’a ve emirlerine itirazsız teslimiyetlerini göstermektedir.

Abdülhamid Eşmeli’nin hazırladığı yazının devamı Semerkand Dergisi Şubat 2017 sayısında.