Güldeste

İflas Ettikten Sonra

İbrahim Fasih Haydarî rh.a., on üç yaşında Mevlâna Halid-i Bağdadî k.s. hazretlerinin tekkesine gelmiş, kırk sene kadar hizmet etmiştir. Bizzat şahit olduğu ve Mevlâna Halid’in halifelerinden dinlediği hadiseleri yazılı hale getirmiştir.

İbrahim Fasih, Hazret’in bir hatırasını şöyle anlatır:

Bağdat’ta bulunduğu yıllarda Mevlâna Halid’in velâyetini inkâr edenlerin başında Molla Mustafa diye biri vardı. Hazret tekkesini Şam’a taşıdıktan sonra Molla Mustafa hac yolculuğuna çıkmış, Mekke’de başına bir iş gelmişti. Bütün parasını kaybetmiş, dönüş yolunda büyük sıkıntılar çekerek bin bir güçlükle kendini Şam’a atabilmişti. Doğruca Mevlâna Halid’in tekkesine gelen Molla Mustafa’nın kapıdan girdiğini gören Hazret, tebessüm ederek:
– Molla Mustafa! İflas ettikten sonra mı bize geliyorsun, buyurdu.

Bunun üzerine Molla Mustafa, Mevlâna Halid’in ellerine kapanarak af diledi. Hazret de kendisini hoş karşıladığı gibi güzel bir şekilde ağırladı. Ayrıca Bağdat’a dönebilmesi için para verdi.

Mümin Munis’in hazırladığı yazının devamı Semerkand Dergisi Şubat 2017 sayısında.