Kardeşlerim ve Ben

19. yüzyıl Nakşibendî-Halidî şeyhlerinden Ahmed Ziyâeddin Gümüşhânevî k.s. hazretleri “Musâhabetü’l-İhvân: Müridlerin Arkadaşlığı” adlı eserinde şöyle der:
Bütün müslümanlar ile kardeş ve yaren olun ki Allah için sevmeyi eda etmiş, yerine getirmiş olasınız. İhvanlardan biri bir günah yahut bir kusur işlese affedin, onun başından geçenleri unutun. Böylece Allah Tealâ da sizin ayıp ve noksanınızı örtsün, gizlesin, silsin, yok etsin. Günahlarınızın cezasından vazgeçsin.

Bütün müridlere, mümin kardeşlerinize karşı hüsnüzan üzere olun. Arkasından hayır gelmeyen suizandan vazgeçin.

Yaşta, ilimde, amelde ve seyr ü sülûkte sizden öncekilere saygı ve hürmet üzere olmak gerekir. Bütün akranlarınıza ve sizden aşağıdakilere merhamet ve şefkat üzere olun ki Cenab-ı Mevlâ da sizlere merhamet etsin.

Yaşı sizden büyüklere niçin hürmet gerekir? Çünkü onlar sizden daha önce tevhid sırrına ermişler, masivadan sıyrılmışlardır. Akranlarınız için de “Onlar bizden daha ihlâslı bir şekilde, hayâ ile ibadet ettiler.” deyin.

Yazının devamı Semerkand Dergisi Şubat 2017 sayısında.