Hâl Dili

Müminin Hediyesi

Hüccetü’l-İslâm İmam Gazâlî rh.a., Allah Rasulü s.a.v.’in, “Ölüm, müminin hediyesidir.” (Beyhakî, Şuabü’l-İman, nr. 9884) hadis-i şerifi hakkında şöyle demiştir:
Hz. Peygamber s.a.v.’in böyle söylemesinin sebebi şudur: Bu dünya müminin zindanıdır; çünkü orada daima bir sıkıntı içerisinde olur. O, nefsine karşı mücahede, dünyanın zevklerine karşı riyazet ve şeytanın hilelerine karşı daima savunma halindedir. Ölüm, onun bu işkenceden kurtuluşudur. Dolayısıyla bu kurtuluş da kendisi için bir hediye olmuş olur.
İmam Gazâlî, Ahiret Hayatı

Övülme ve Kınanma

İlk sûfilerden Hâris el-Muhasibî k.s. övülmekten hoşlanmamak ve kınanmaya aldırmamak hususunda şöyle nasihat eder:
“Kardeşlerim! Övgüden hoşnut olmamak ve kınanmaya karşı kızmamak için nefsinize karşı cihat ediniz, çabalayınız. Nitekim eğer rivayet edilen şu hadis sahih ise halimiz harap demektir:

Hz. Peygamber s.a.v., ‘Yazıklar olsun oruç tutanlara, gece boyu ibadet edenlere; ancak bazıları hariç!’ buyurdu. ‘Hariç olanlar kimlerdir?’ diye sorulunca da buyurdu ki: ‘Nefsini dünyadan arındıran ve övülmeyi sevmeyen kimselerdir.’ (Zebidî, el-İthâf, 10/65)
Kardeşlerim! Artık ne zaman kınanmayı önemsemeyip övülmekten hoşlanmaz olacağız? Allah’a yemin olsun ki, övülmeyi sevmekten ve kınandığımızda kızmaktan kendimizi kurtaramazsak, hepimiz Allah’tan geldiğimiz gibi yine O’na döneceğiz ve bunun hesabını veremeyeceğiz! Allah’tan bizi muhafaza etmesini ve kurtuluşa erdirmesini niyaz ederiz. O çok cömerttir ve ikram sahibidir.”
Hâris el-Muhasibî, Hakk’ı Arayanlara Nasihatler

Eser Sazak’ın hazırladığı yazının devamı Semerkand Dergisi Mart 2017 sayısında.