Derviş Bohçası

Tasavvufun yüzlerce tanımı vardır. Velîler, içinde bulundukları makam ve hallere göre çeşitli tasavvuf tanımları yapmışlardır. Bu tanımlardan biri de “Tasavvuf güzel ahlâktır.” şeklindedir. Bu tanım hadis-i şeriflerde bildirilen tariflerdendir. Nitekim Efendimiz s.a.v. şöyle buyurmuştur: “Müminlerin iman yönünden en mükemmel olanı ahlâkı en güzel olandır.” Yine bir başka hadis-i şerifte ise şöyle buyurulmaktadır: “Ben güzel ahlâkı tamamlamak üzere gönderildim.”
* * *
Ahlâk, Arapça “hulk” kelimesinin çoğulu olup; huy, karakter, mizaç, âdet gibi anlamlara gelir. Ahlâk hükümleri insanların birbiri ile ilişkilerini düzenler. Ahlâk sayesinde kişi, güzel davranışları zorlamaya ihtiyaç duymadan ortaya koyar. Zaten ahlâkın en önemli özelliği kişinin nefsinde yerleşmiş bir alışkanlık ve meleke halinde olmasıdır.

Tüm anlayış ve düşüncelerin bir ahlâkı olduğu gibi dinlerin de ahlâk hükümleri vardır. İslâm ahlâkı Kur’an-ı Kerim’e ve Sünnet-i Seniyye’ye dayanmaktadır. Hz. Âişe r.anha validemize, Efendimiz s.a.v.’in nasıl bir ahlâka sahip olduğu sorulduğunda şöyle cevap vermiştir: “O’nun ahlâkı Kur’an’dan ibaretti.”

Cihat Ceylan’ın hazırladığı yazının devamı Semerkand Dergisi Nisan 2017 sayısında.