Güldeste

Ebediyet Sermayesi

Sâdât-ı Kiram’dan Şeyh Ahmed el-Haznevî k.s. halifesi Molla Muhammed Latif’e yazdığı bir mektubunda, müminlerin sıradan işlerini zikre çevirip hayatlarını ebediyet sermayesine dönüştürmenin anahtarını şöyle açılamıştır:

Kardeş! Zaman fırsatı bir ganimettir. Kişi sıhhatini ve boş vaktini kendine ganimet yapmalıdır. Kişinin, bir fırsat olan ömrünü faydasız, boş işlerle harcaması layık değildir. Aksine, ömrün Allah’ın razı olduğu şeylerde harcanması gerekir. Bunun için de beş vakit namazın cemaatle eda edilmesi, teheccüd namazının terk edilmemesi, seher vakitlerinde istiğfarın kaçırılmaması, tavşan uykusuna benzer hafif bir uyku ile yetinip, geceleri ibadet etmekten geri kalınmaması, hazır dünya nimetlerinin lezzetiyle aldanılmaması, ölümü ile ahiret durumunu göz önünde bulundurulması lazımdır. Hatta vakitlerin devamlı olarak zikrullaha sarf edilmesi gerekir.

İslâm Şeriatı’na uygun olarak yapılan her iş, mesela bu bir ticaret de olsa zikir sayılır. Öyle ise, yapılan bütün işlerin zikir olması için bütün davranışlarında Şeriat’ın emir ve yasaklarına uyulması lazımdır. Şüphe yok ki zikir gafleti kovmaktan ibarettir. Bütün fiillerde Allah’ın emir ve yasaklarına uyulduğunda, gafletin etkisinden kurtulmak mümkün olur, devamlı zikrin sevabı elde edilir.

Mümin Munis’in hazırladığı yazının devamı Semerkand Dergisi Nisan 2017 sayısında.