Korkmayın, Üzülmeyin

Şah-ı Nakşibend k.s. hazretlerinin seçkin müridlerinden olan 14. yüzyılın kıymetli alimi Şeyh Yakub-i Çerhî k.s., Risâle-i Ünsiyye adlı kitabında şöyle der:

İstikamet (dosdoğru yol üzere bulunmak) kişinin söylediği sözlerle, yaptığı işlerle ve yaşadığı hallerle belli olur. Çünkü istikamet zâhirde ve bâtında meydana gelir ve insanı ebedi saadete ulaştırır. Allah Tealâ ayet-i kerimesinde şöyle buyurur:

“Şüphesiz ‘Rabbimiz Allah’tır’ deyip de sonra dosdoğru olanlar var ya, onların üzerine akın akın melekler iner ve derler ki: Korkmayın, üzülmeyin. Size (dünyada iken) vaat edilmekte olan cennetle sevinin!” (Fussilet, 30)

Yazının devamı Semerkand Dergisi Nisan 2017 sayısında.