Nefsini Temizleyenler

Allah Tealâ, biz kullarından bütün maddi kirlerin yanı sıra bütün manevi pisliklerden de temizlenmemizi ister. Maddi kirlerden temizlenmek genel olarak kolaydır. Kâfirler dahi bu bağlamda temizliklerine çokça dikkat ediyor olabilirler. Fakat esas ve zor olan manevi kirlerden temizlenebilmektir. Bunun için insanın her an uyanık olması, her zaman ve zeminde takva üzere hareket etmesi gerekir.

Bilindiği üzere en büyük günah şirktir. Bütün peygamberler en çok şirkle mücadele etmişlerdir. Peygamberimiz s.a.v. de en fazla şirkle ve müşriklerle savaşmıştır. Diğer taraftan Kur’an-ı Kerim’de Rabbimiz şirk ile ilgili çok fazla uyarıda bulunmuştur. O halde biz müslümanların hayatımız boyunca en fazla dikkat etmemiz gereken günah, açığıyla gizlisiyle bu olmalıdır.

Rabbimiz mealen, “Ey iman edenler! Allah’a ortak koşanlar ancak bir pislikten ibarettir…” (Tevbe, 28) buyurduğuna göre, şirk bir pislik halidir ve ondan mutlaka temizlenmek gerekir. “Ben Allah’a iman ediyorum” ve “O’na kimseyi ortak koşmuyorum” demek, kişinin şirkten kesinlikle uzak olduğu anlamına gelmez. Kul hem bunları söyler, dinin bütün emir ve yasaklarına göre yaşar da, mesela sevdiği ve muhabbet beslediği birine, sadece Allah Tealâ’ya ait olan bir vasfı da yüklerse, işte o zaman şirk tehlikesi başgöstermiş olur. Nitekim geçmişte olduğu gibi bugün de müslümanların en büyük imtihanı tam da bu tür sevgilerle ilgilidir.

Bir insan, Allah’a şirk koştuğunu tespit edip bundan tövbe ettiğinde temizlenmeye başlamış demektir. İşte bunun gibi kul olarak hepimiz, yapıp edegeldiğimiz her türlü günahtan temizlenmeliyiz. Bunun en sağlıklı yolu günahını kabul, nasuh tövbe ve istikamet üzere yaşamaktır.

Nefsi Tezkiye Etmek

Nefsi tezkiye etmek İslâm’ın en önemli ve en büyük hedefidir. Kurtuluşa götüren en sağlam yol nefsi arındırmaktan geçer. Allah Tealâ bizi her türlü günahtan arınmaya davet etmekte, yani bizleri “temizlenip arınanlardan”dan olmaya çağırmaktadır. Temizleyip arındırmamız gereken en önemli şey ise nefsimizdir. Bu konuda Rabbimiz mealen şöyle buyurmaktadır:
• “Nefsini arındıran kurtuluşa ermiştir.” (Şems, 9)
• “Doğrusu, temizlenip arınan kurtulmuştur.” (A’lâ, 14)

Salih Selçuk’un hazırladığı yazının devamı Semerkand Dergisi Nisan 2017 sayısında.