Nereden Nereye?

Tasavvuf yolu insanların irşadı içindir. Zamanımızda pek çok tarikat mevcuttur. Tarikatların hepsinin muradı, evvela Şeriat-ı İlahî ile amel edip ondan sonra tarikatta yol almaktır.
Şeriat nedir? Allah Tealâ’nın her peygambere gönderdiği dinin hakikatıdır. Ümmet-i Muhammed’in şeriatının kaynağı Kur’an-ı Kerim’dir, Allah Rasulü s.a.v.’in hadis-i şerifleridir. Ümmet-i Muhammed’in şeriatı fıkıh, İslâm hukuku, Kur’an-ı Kerim’in tefsiri ve hadislerin açıklamalarıdır.

Bilinmelidir ki bir kimse, “Ben İslâm’ı kabul ediyorum Şeriat’ı kabul etmiyorum” dese, İslâmiyet’i kökten reddetmiş olur. Şu halde tarikattan maksat, Şeriat’la amel edip İslâmiyet’in bütün hükümlerini yerine getirmek ve sonra tarikatta sülûk etmektir. Şeriat ile amel etmeyen kimselerin tarikat iddiası hiçbir bakımdan doğru olmaz.

Tarikat, seyr ü sülûk üzere kurulmuştur. Bir noktadan diğer bir noktaya hareket etmek seyirdir. Sülûkun lügat manası “gitmek”tir. Sâlik, tasavvuf ehli indinde kötü hallerden iyi hallere, günahlı fiillerden sevaplı fiillere, kötü ahlâktan iyi ahlâka; güzel ahlâktan, güzel işlerden daha da güzellerine geçmektir.

Yazının devamı Semerkand Dergisi Nisan 2017 sayısında.