Üç Aylar Takvimi

Miraç Kandili

Regaib kandilinden sonra Receb ayında bulunan bir diğer mübarek gece de Miraç kandilidir. Miraç, kelime olarak “yukarı çıkmak, yükselmek” anlamına gelir. Peygamberimiz s.a.v.’in semalara yükselerek Cenab-ı Hakk’ın huzuruna kabul edildiği geceye “Miraç Gecesi” denilmiştir.

Allah Rasulü s.a.v. hicretten bir buçuk yıl kadar önce Receb ayının 27’nci gecesi Cebrail a.s. vasıtasıyla Mekke’den alınmış, oradan Kudüs’teki Mescid-i Aksa’ya getirilmişti. Miracın bu kısmına “İsra” denilir. Mescid-i Aksa’dan da semaya, yüce alemlere, ilahî huzura yükselmiştir. Bu da “Miraç”tır.

Kur’an-ı Kerim’de bu hadisenin İsra kısmı şöyle anlatılmıştır:
“Bir gece, kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu Mescid-i Haram’dan, çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa’ya götüren Allah noksan sıfatlardan münezzehtir. O işitendir, görendir.” (İsra, 1)

O yıl, Hz. Peygamber s.a.v. hem eşi Hatice r.anha’yı hem de O’nu koruyup destekleyen amcası Ebu Talib’i kaybetmişti. Bunların yanı sıra peş peşe yaşanan türlü sıkıntılar o seneyi “hüzün yılı”na dönüştürmüştü. İşte böyle bir zamanda, Efendimiz’i teselli eden, destekleyen, güven ve itminan veren Miraç, kıyamete kadar bütün müslümanlar için de bir lütuf olmuştur. Bu lütuf, Efendimiz s.a.v.’in “Namaz müminin miracıdır.” hadis-i şerifinde müjdelenmiştir.
Rasul-i Ekrem s.a.v. Miraç ile hiçbir beşerin ulaşamayacağı bir makama yükseltildiğinde Yüce Rabbini şu kelimelerle övdü;

“Ettehiyyâtü lillâhi ve’s-selâvâtü ve’t-tayyibât: En güzel övgüler, selamlar, ibadet ve taatler Allah’a mahsustur. O’na layıktır.”
Bunun üzerine Hak Tealâ, Rasulü s.a.v.’e:

“Es-selâmü aleyke eyyühe’n-nebiyyü ve rahmetullâhi ve berekâtüh: Selam sana olsun ey Nebi! Allah’ın rahmeti ve bereketi de sana olsun.” buyurdu.

Yazının devamı Semerkand Dergisi Nisan 2017 sayısında.