Güldeste

Sahili Olmayan Deniz

İbrahim Fasih Haydarî rh.a., “Mecdü’t-Tâlîd” adlı eserinde Mevlâna Halid-i Bağdadî k.s. hazretlerinin zâhir ilimlerdeki liyakatine dikkat çeken şu hadiseyi anlatır:

Şeyh Ali es-Süveydî k.s., Bağdat şehrindeki hadis alimlerinin büyüklerindendi. Hadis ilminde özellikle metin (hadisin konuyu aktaran kısmı) ve sened (hadisi Peygamber Efendimiz s.a.v.’den itibaren günümüze kadar ulaştıranların sıralanması) yönünden çok liyakatli idi.

Bir gün Mevlâna Halid’in hadis ilmindeki liyakatini ölçmek, onu imtihan etmek için huzuruna geldi. Selamlaştıktan hemen sonra bir hadis-i şerifi başından itibaren okudu ve bir yere oturdu. O okumasını bitirince Mevlâna Halid de bir hadis okudu ve o da yerine oturdu.

Bundan sonra Ali es-Süveydî imtihan için senedlerini değiştirerek Kütüb-i Sitte’den otuz kadar hadis söyledi. Onun konuşması bitince Mevlâna Halid, hadislerin senedlerini düzelterek her birini tekrar zikretti. Bunun üzerine Ali es-Süveydî, Mevlâna Halid’in ellerine kapanarak kalbine gelen imtihan düşüncesinden dolayı tövbe etti ve ondan özür diledi.

Mümin Munis’in hazırladığı yazının devamı Semerkand Dergisi Mayıs 2017 sayısında.