Hâl Dili

Ramazan-ı Şerifle Gelen İhsanlar

Ebu Hüreyre r.a.’tan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Rasulullah s.a.v. şöyle buyurmuştur:
“Ümmetime Ramazan ayına mahsus beş özellik verilmiştir ki, bunlar daha önce gelen hiçbir ümmete verilmedi:

• Oruçlunun ağız kokusu, Allah katında misk kokusundan daha güzeldir.
• Oruçlu kimse için melekler iftar vaktine kadar af dilerler.
• Bu ayda azgın şeytanlar zincir ve kelepçelerle bağlanır. Diğer aylarda istedikleri gibi hareket edebilirlerken, bu ayda hiçbir yere kımıldayamazlar.
• Allah Tealâ Ramazanın her günü cenneti süsler ve ona, ‘Sâlih kullarımın dünyadan göçüp sana gelmeleri ve senin onlardan yükü ve eziyeti alman yakındır’ der.
• Allah Tealâ, mümin kullarını Ramazanın son gecesi bağışlar.”
Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, 2/292

İyi Kulun Halleri

İlk devir sûfilerinden Ebu’l-Abbas b. Atâ k.s. şöyle der:
“Kulluk, şu dört alışkanlığı edinmekle gerçekleşir:
• Verilen sözlere sâdık kalmak,
• İslâm’ın belirlediği emir ve sınırlarını korumak,
• Mevcut olana razı olmak,
• Kaybedilenler dolayısıyla sabretmek.”
Beyhakî, Kitabü’z-Zühd

Eser Sazak’ın hazırladığı yazının devamı Semerkand Dergisi Mayıs 2017 sayısında.