Kalbinde Ne Var?

17. yüzyılın mutasavvıf alimlerinden Abdullah b. Alevî el-Haddâd k.s., “Risâletü Âdâbi Sülûki’l-Mürîd: Müridin Edepleri” adlı kitabında kalbi vesveselerden ve kötü ahlâktan korumak hususunda şöyle der:

Mürid, Rabbinin nazargâhı olan kalbini dünya arzularına yöneltmekten, kinden düşmanlıktan, müslümanları aldatıp hainlik etmekten, müslümanlara kötü zanda bulunmaktan temizlemelidir. Onlara nasihatkâr, merhametli ve şefkatli olmalı, bütün müslümanların hayırlı olduğuna inanmalıdır. İyilikten kendisi için sevdiğini kardeşi için de sevmeli, kötülükten ise kendisi için hoşlanmadığı şeyleri müslüman kardeşleri için de hoş karşılamamalıdır.

Ey mürid! Bilmelisin ki kalbin öyle isyankârlıkları vardır ki bunlar diğer azaların günahlarından daha kötü, daha çirkin ve kirlidir. Kalp bu günahlardan temizlenmedikçe ve kurtulmadıkça Allah Tealâ’nın marifetine ve muhabbetine uygun hale gelmez. Bu günahlardan en kötüleri kibir, riya ve hasettir.

Yazının devamı Semerkand Dergisi Mayıs 2017 sayısında.