Maskeler Çağının Samimi Yüzleri

Semerkand Dergisi - Editörden

“Din nasihattir.” hadis-i şerifi, muhtemel ki en bilinen nebevî sözlerden biridir. Camilerimizde minber girişindeki örtülerde genellikle bu hadis-i şerif bulunur; öğüt vermenin, hakkı ve hakikati tavsiyenin temel referanslarından biri olarak bu hadis-i şerif zikredilir.

Nasihat kelimesinin dilimizdeki yerleşik anlamı dikkate alındığında bütün bunlar şüphesiz doğrudur. Fakat önemli bir mesele var ki, hadis-i şerifteki nasihat, “öğüt” anlamını da ihtiva etmekle beraber aslında başka bir şey söylemekte, o şeyi de dinin kendisi olarak tarif etmektedir. Bu da evvel emirde “samimiyet, dürüstlük” olarak ifade edebileceğimiz “nasih” olma halidir.

Yaşadığımız imaj ve maskeler çağında bu hadis-i şerifi hatırlamak, onun aynasında kendimizle yüzleşmek çok önemli. Kim ne yaparsa yapsın, hakim nefsanî kültür neye yönlendirirse yönlendirsin, biz müminler olarak halimizle kavlimizin, içimizle dışımızın, iddialarımızla işlerimizin uyumunu murakabe etmek zorundayız. Hak Tealâ bizi uçlara savrulmayan “orta” ümmet kıldı ve insanlığın şahitleri olarak belirledi. Samimi olma hali göz ardı edilerek bu denge ve şahitlik vasıflarının hakkı nasıl verilebilir?

Diğer taraftan, söylemeye gerek bile yok, İslâm ahlâkının ekseni samimiyet ve dürüstlüktür. Riyadan, ikiyüzlülükten, hilekârlıktan, gizli hesapçılıktan şiddetle kaçınmaktır. Hadis-i şerifin devamı da samimiyetin alanlarını tasrih ederek bütün hayatı kuşatacak şekilde ifade buyuruyor: Allah’a, Kitabı’na, Rasulü’ne, müslümanların önderlerine ve bütün müslümanlara karşı samimiyet…

İçinde bulunduğumuz rahmet mevsiminde, dış dünyanın bitmez tükenmez gailesinde dağılan dikkatlerimizi kendimize yöneltmek, bu hadis-i şerif üzerinden halimizi tashih etmek, kendimize yapacağımız en büyük iyilik.

Yaklaşan Berat Kandilimizi ve ay sonuna denk gelen Ramazan-ı Şerifimizi tebrik eder; hepimiz için, bütün ehl-i iman için dünya ve ahiret hayırlarına vesile olmasını niyaz ederiz.
Haziran sayımızda buluşmak üzere inşallah…