Nimet Verilenlerin Yolu

“Nimet verdiklerinin yoluna ilet bizi; gazaba uğramışların ve sapmışların yoluna değil.”  (Fâtiha, 7)

Namazların her rekâtında Fâtiha-i Celîleyi okurken Allah kelamının diliyle yaptığımız dualardan biri de, O’nun bizi nimet verdiklerinin yoluna iletmesi; ilahî gazaba uğramışların ve sapmışların yolundan da uzk tutmasıdır.

Nimet verilenlerin yolunda olmayı talep etmek, zımnen onlara verilen nimetleri de talep etmektir. Acaba Rabbimizden istediğimiz nimetler neler olabilir?

Nimet nedir?

Nimet, insanın zevk aldığı veya alacağı hâl, güzel durumdur. Ulaşılan her fayda ve savuşturulan her zarar Allah Tealâ’dan kullarına bir nimettir. Ayet-i kerimede nimetlendirme fiili, bütün nimetleri kapsasın diye sınırlandırılmadan zikredilmiştir.

Kadı Beydâvî rh.a. “Allah Tealâ’nın nimetleri saymakla bitmez, şu ayet bunu ifade etmektedir, der: “Allah’ın nimetini saymak isterseniz sayamazsınız.” (İbrahim, 34)

Hakikatte böyle olmakla beraber bütün nimetler iki başlık altında toplanabilir. Bunlar dünya nimetleri ve ahiret nimetleridir. Dünya nimetleri de kendi içinde ikiye ayrılır.

Sıtkı Çoban’ın hazırladığı yazının devamı Semerkand Dergisi Mayıs 2017 sayısında.