Tasavvuf Klasikleri

Tasavvuf ve Menşei

Allah Tealâ buyurur ki: “Rahman olan Allah’ın (has dostları ve) kulları yeryüzünde tevazu hali içinde yürürler. Cahiller kendilerine takıldıkları zaman, güzel ve yumuşak söz söylerler.” (Furkan, 63)

Sûfi kelimesi konusunda araştırma yapan alimler bu konuda çok şey söylemişler ve kitaplar telif etmişlerdir. Bir gruba göre yün (sûf) elbise giydiği için onlara “sûfi” adı verilmiştir.
Diğer bir cemaate göre (camide veya Allah’ın huzurunda saff-ı evvelde ve) ilk sırada bulundukları için mutasavvıflara, “sûfiye” ismi verilmiştir.

Diğer bir gruba göre Ashab-ı Suffa’yı dost bildikleri için bu ismi almışlardır.
Diğerlerine göre bu isim “safa”dan türemiştir. Fakat lügat ve lisan kaidelerinin gereğine bakılırsa, bu isim bu manalardan uzaktır.

Ali Kaya’nın hazırladığı yazının devamı Semerkand Dergisi Mayıs 2017 sayısında.