Can Terkini Urmadan

Can terkini urmadan
Canan eline girmez
Zünnarını kırmadan
İman eline girmez

Ey laf urucu namerd
Ahen döğülür mü serd
Olmadan esir-i derd
Derman eline girmez

Su gibi arınmazsan
Yerlere sürünmezsen
Taşlara urunmazsan
Umman eline girmez

Naz olur işi hubun
Çoktur gamı mahbubun
Sarptır yolu matlubun
Âsan eline girmez

Sen bu yolu bilmeden
Erkân edeb almadan
Sıdk ile kul olmadan
Sultan eline girmez

Aziz Mahmud Hüdayî k.s. (1541-1628)