Hâl Dili

Zâhidlerin Ahlâkı

Büyük velilerden Serî-i Sakatî k.s. şöyle der:

“Şu beş şey zâhidlerin ahlâkındandır:

  • Helâle şükretmek,
  • Harama karşı sabretmek,
  • Ne zaman öleceğini önemsememek,
  • Dünyayı kimin elde edip yediğine kulak asmamak,
  • Fakirle zenginin yanında aynı olmak.”

Beyhakî, Kitâbü’z-Zühd

İki Türlü Kalp

Sûfilerin büyüklerinden Yahya b. Muaz er-Râzî k.s. şöyle demiştir:

“Kalp iki türlüdür. Biri dünya meşgaleleri ile dolu olan kalptir. Bu öyle bir kalptir ki önüne bir ibadet ve hayır işi geldiğinde, dünya ile dolu olduğu için ne yapacağını bilemez. Diğeri de ahiret derdi ile dolu olan kalptir. Onun da önüne dünya ile ilgili bir iş geldiğinde nasıl davranacağını pek bilemez.

Hiç bitmeyen ahiret derdinin sahibine getireceği bereket ile, seni teslimiyet ve ibadetten alıkoyan şu dünya meşgalelerinin uğursuzluğu arasındaki farkı iyi gör!”

Sühreverdî, Gerçek Tasavvuf

Eser Sazak’ın hazırladığı yazının devamı Semerkand Dergisi Temmuz 2017 sayısında.