Hayaller ve Gerçekler

Semerkand Dergisi - Editörden

Cennet hepimizin hayali. İntibahımız, agâh oluşumuz nispetinde bu hayalin tahakkuku için kendimizce bir şeyler yapıp duruyoruz. Kolay değil. İçinde yaşadığımız dünyacı kültürün baskısına nefsimizin ve şeytanın ayartmalarına karşı direnmek zorundayız. İlahî ihsana ve ikrama layık olma umudumuz bu direncimizle orantılı.

Ama “her zorlukla birlikte bir kolaylık var.” Niyet, çaba ve dua zorun içinde kolaylık kapıları açacak, bir adımımız on adımla karşılık bulacak. Hakikaten inanalım ve isteyelim.

Cennetin bilgisi Allah’ın sınırlarının bilgisi; bunu anlamak zorundayız. Şer-i Şerif’in açık hükümlerinin ihlali ile, üstelik bunu sözde din sosuna bulayarak kendimizden başkasını kandırma imkanımız yok.

Geçen senenin tam da bu ayında gördük bunu. Hak Tealâ’nın cennetlik kulların vasıfları arasında saydığı “o müminler emanetlerine ve ahitlerine sadakat gösterirler” hükmüne açıkça muhalefet ederek müslümanlara ihanet edenlerin en azından bir kısmı da kendilerince cennet hayali peşinde idiler. Müslümanların sağladığı imkanlara, emanet ettiği makam ve vazifelere ihanet ederek “hızlan”a düştüler, dünya ve ahirette perişanlığı satın aldılar. Elbette bu hükmü aralarında safdil olanlar için vermek mümkün, belli ki ağaları en baştan bir ihanet projesi.

Yani dersimiz şu ki Şer-i Şerif’in dışında, ötesinde, ilerisinde, gerisinde bir cennet yolu yok. Din bellidir ve tamamlanmıştır. Ümmetin cumhuruna uymayan her tevil, yorum, anlayış bid’attir ve sonu hüsrandır. Din anlatıcılarına bakınız, ümmetle kavgası olan; ümmetin ulemasına, sülehasına muhalefet eden her kim varsa niyeti başka, davası başkadır. Özellikle müminlerin önemli bir kısmının “müstaz’af” durumuna düştüğü bu devirde dini üzerinden müslüman taciz etmeyi meslek haline getirenler bizden değildir.

Yol bellidir, hedef de bellidir. Allah’ın Kelâmı’ndan hangi sureyi okusanız bu yolu ve hedefi işaret eder. Biz Mü’minûn suresinin ilk on bir ayetini dikkatinize sunduk bu ay. Bu celîl surenin aynasında kendimizle yüzleşmeye davet ettik. Faydasını Kelâm’ın Sahibi’nden umarak…

Ağustos sayımızda buluşmak üzere inşallah…

Sabahattin AYDIN