İzzeti Nerede Arıyoruz?

Hicretin beşinci senesinde Rasulullah s.a.v. komutasındaki İslâm ordusu Müreysî kuyusu başındaki Benî Mustalik gazvesinden zaferle çıkmış, ganimetler taksim edilmiş, Medine’ye dönmek için hazırlıklara başlanmıştı. Tam bu sırada iki genç arasında su yüzünden çıkan bir kavga, Ensar ile Muhacirleri karşı karşıya getirir gibi olduysa da Efendimiz s.a.v.’in müdahalesi ile tatsızlık daha fazla büyümeden önlendi.

Fakat İslâm ordusunda bulunan münafıklar bu ihtilafı kaşımaya devam ettiler. İki sene önce Uhud’a yürüyen İslâm mücahitlerini yarı yolda bırakıp Medine’ye dönen baş münafık Abdullah b. Übeyy, bu defa galibiyetle birlikte çok fazla ganimet elde edileceğini bildiğinden, avenesiyle bu gazveye katılmıştı. Çıkan kavgada Medineliler’in aşağılandığını düşünüyor, Muhacirler’e yardım ettikleri için onlara kızıyor, “Besle kargayı oysun gözünü” diyerek Mekkeli müslümanları nankörlükle suçluyordu.

Ali Yurtgezen’in hazırladığı yazının devamı Semerkand Dergisi Temmuz 2017 sayısında.