Kendine İyi Bak

Kanaat İzzete, Tamahkârlık ise Zillete Neden Olur

10. yüzyılın mutasavvıf âlimlerinden Ebu Talib el-Mekkî k.s., “Kûtu’l-Kulûb: Kalplerin Azığı” adlı eserinde, hesap günü gelmeden önce insanın kendini hesaba çekmesiyle ilgili olarak şunları söylemiştir:

Cenab-ı Hak Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurmuştur:

“Biz, kıyamet günü için adalet terazileri kurarız. Artık kimseye hiçbir şekilde haksızlık edilmez. (Yapılan iş) bir hardal tanesi kadar dahi olsa onu (adalet terazisine) getiririz. Hesap gören olarak biz yeteriz.” (Enbiyâ, 47)

Başka bir ayette de şöyle buyrulmuştur:

“O gün insanlar amellerini görmeleri (karşılığını almaları) için darmadağınık geri dönüp gelirler.” (Zilzal, 6)

Allah her ikisinden de razı olsun, Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer’e vefatına yakın bir zamanda şu tavsiyelerde bulunmuştur: “Hak ağırdır, uygulaması zordur ama sonu hoştur. Bâtıl ise hafiftir, kolaydır ama sonu kötüdür. Şüphesiz Allah’ın gündüz yapılacak bir takım emirleri vardır ki onları gece kabul etmez. Yine O’na gece yapılacak bir takım ibadetler vardır ki bunların da gündüz yapılmasını kabul etmez.

Yazının devamı Semerkand Dergisi Temmuz 2017 sayısında.