Kimler Cennetlik?

Yapılan işler ile bunlara verilen mükâfat ya da cezalar arasında sıkı bir ilişki vardır. İyiliğin sonucu da güzeldir, yapılırken zorluk olsa bile… Kötülüğün sonucu ise felâkettir, yapılışında aldatıcı bir güzellik olsa bile…

İnsan genellikle içinde yaşadığı ana ve hale bakar, onunla meşgul olur. Bu da hakikati perdeleyen ve gafillerin içine düştükleri bir tuzaktır.

İşte Mü’minûn suresi, gözleri şimdiki halden geleceğe, yolun taşından dikeninden ufuklara çevirmek ve müminlerin kalplerini mutmain kılmak için indirilmiştir.

Her mümin ilahî rızayı kazanmak ve cennete giren bahtiyarlar arasına katılmak için gayret gösterir. Rasul-i Ekrem s.a.v.’in, sahabe-i kiramın ve selefin hayatlarına baktığımızda, bu maksadın onların gayretlerinin özünü oluşturduğunu görebiliriz. Çok sayıda sahabi, Efendimiz s.a.v.’den şu dilekte bulunmuştu: “Ey Allah’ın Rasulü, bana cennete girmemi sağlayacak ve cehennemden uzaklaştıracak bir amel bildir!” (Tirmizî, “Îmân” 8; İbn Mâce, “Fiten” 12)

Ali Kaya’nın hazırladığı yazının devamı Semerkand Dergisi Temmuz 2017 sayısında.