Kullukta Gönül Hoşluğu

Nakşibendî yolunun birinci şartı şudur: Sûfi takva sahibi olacak. Takva, haramlardan ve şüphelilerden kaçmak, günahlardan sakınmaktır.

Bir Nakşibendî sûfisinin takva sahibi olduğunun alameti, mesela komşusunun evinin etrafı çalılarla kaplı olsa, dişini karıştırmak için oradan bir çalı parçası dahi koparmamasıdır.

Takvanın bir diğer alameti de sûfinin Allah Tealâ’dan gafil olmamasıdır. Öyle ki o zikirsiz vakit geçirmez. Gönlü de sakin ve huzur içindedir.

Gıybet, yalan, şehvet ve gazapla sükûnetini bozmaz. Bunlarla nefsini harekete geçirmez. Gönül huzurunu bozmasını engeller.

Yazının devamı Semerkand Dergisi Temmuz 2017 sayısında.