Sâdıklarla Beraber

“Ey iman edenler! Allah’tan korkun ve sâdıklarla (doğrularla) beraber olun.” (Tevbe Suresi,119)

Yukarıda mealini verdiğimiz Tevbe Suresi 119’uncu ayet, Tebük gazvesinden geri kalan üç sahabi hakkında nazil olmuştur. Bununla birlikte hükmü bütün müminler için umumidir.

Allah Tealâ, önceki ayet-i kerimede Tebük muharebesinden geri kalmaya niyetlenen ve öyle de yapan üç sahabinin tevbesini kabul ettiğini bildirmişti. Bu ayet-i kerimede bütün müminlere her muharebede sudan bahanelerle geri kalan münafıklarla birlikte değil de, Rasulullah s.a.v. ile birlikte cihada çıkan sâdık müminlerle birlikte olmaları emredilmiştir. (İmam Ebü’l-Berekât en-Nesefî, Medâriku’t-Tenzîl ve Hakâiku’t-Te’vîl / Nesefî Tefsiri; Fahreddin er-Râzî, Tefsîr-i Kebîr)

Bu nüzul sebebine göre ayet-i kerimeye şu anlam verilebilir: “Ey İman edenler! Münafıklar gibi yapmayın, samimi müminlerle, savaştan kaçmayanlarla beraber olun. Size emredilenleri yerine getirerek, razı olmayacağı hususlarda Allah’tan korkun ve imanlarında, sözlerinde, amellerinde, hâsılı her hususta dürüst ve samimi olanlarla beraber olun.”

Sıtkı Çoban’ın hazırladığı yazının devamı Semerkand Dergisi Temmuz 2017 sayısında.