Tasavvuf Klasikleri

Âdâb

Hak Tealâ: “Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi ateşten koruyun!” (Tahrim, 6) buyurmuştur. Aileyi ateşten korumak onlara edep öğretmektir.

Hz. Peygamber s.a.v.: “Güzel edep imandandır.” ve “Beni Rabbim terbiye etti, ne güzel terbiye etti!” (Süyûtî, Câmiü’l-Ehâdîs, 2/88) buyurmuşlardır.

Bil ki, din ve dünya işlerinin tümünün ziyneti ve süsü edeptir. Kâfir-müslüman, mülhid-muvahhid, ehl-i bidat-ehl-i sünnet, kim olursa olsun herkes ittifak etmiştir ki, muamele ve münasebetlerde güzel edep şarttır. Edebi tatbik etmeden âlemde hiçbir iş görülmez.

Halk içindeki edep, mürüvveti, yani adamlığı ve insanlığı muhafaza etmektir. Dindeki edep, Sünnet’e riayetkâr olmaktır. Muhabbetteki edep de hürmete dikkat etmektir.

Ali Kaya’nın hazırladığı yazının devamı Semerkand Dergisi Temmuz 2017 sayısında.