Hadis İlmine Dair

Zâhir ve bâtın ilimlerdeki liyakatini ifade etmek maksadıyla kendisi için Zülcenaheyn (çift kanatlı) ünvanı kullanılan Mevlâna Halid Bağdadî k.s., meşhur fıkıh alimi ve halifesi İbn Âbidin rh.a.’e verdiği icazette şu açıklamalara yer verir:

Çeşitli ilim dalları vardır ki bazıları çok derindir. Allah’ın saadete nail eylediği kimse ilimlerin en tatlı kaynağını talep edendir. Önceki alimler de şu konuda ittifak etmişlerdir ki, en şerefli ilimler şeriat ilminden olan fıkıh ve hadistir. Dünya ve ahiret hayatında saadet ve kurtuluş ancak bu ilimlerle mümkündür. Bu ilimler kalplerimizin ışığı ve kıymetli dayanağımızdır.

Tefsir ile fıkıh ancak hadislerin rivayetiyle tamamlanır. Çünkü hadis ilmi diğer ilimleri özetler. Zor meseleleri açıklar, mutlak olanları bir kayda bağlar. Bu sebeple manevi kıymeti inci gibi olan hadis ilmi ile tefsir ve fıkıhta derinleşme tamamlanır.

Mümin Munis’in hazırladığı yazının devamı Semerkand Dergisi Eylül 2017 sayısında.