İslâmî İlimlerin Kaynağı: Suffe Medresesi

İlimlerin tarihi insanoğlunun dünyada var oluşuyla yaşıttır. Her bir ihtiyaç ve arayış yeni bir ilmin doğmasına vesile olmuştur. Fakat her bir ilmin doğuşu, önceden var olan bir ilim ve bilgi zemininde mümkün olmuştur. Çünkü Allah Tealâ doğru yolu göstermek için gönderdiği kitaplar ve peygamberle çeşitli ilimleri de göndermiştir. Nitekim Bakara suresinde Hz. Adem a.s.’a isimlerin Allah tarafından öğretildiği bildirilir. İlahî hakikat böyleyken insanın var oluşunu çeşitli teorilerle izah etmeye çalışanlar ise ilimler tarihi için de benzeri fikirleri ve tecrübeleri öne sürerler.

Günümüzde biraz unutulur gibi olsa da, ecdadımız her mesleğin üstadının bir peygamber olduğunu bilir, böyle itikat ederdi. Bunun neticesinde her mesleğe manevi bir derinlik atfedilir, sadece ticarî kurallara göre değil, belli edepler çerçevesinde o mesleğin icra edilmesine özen gösterilirdi.

Ali Sözer’in hazırladığı yazının devamı Semerkand Dergisi Kasım 2017 sayısında.