Akıl Fikir Meselesi

200 yıl evveline kadar kendisi olan, kendi adı olan, kendi düşüncesi, kendi siyaseti, kendi insan tipi olan bir medeniyet, bunların hepsini inkâr edince kişilikte, davranışta, düşüncede bir yırtılma ortaya çıktı. Giderek derinleşen bu hastalık toplumumuzun ve bütün İslâm âleminin siyasetine de, sanatına da tesir ediyor. Sağcısı solcusu, dindarı dinsizi, genci yaşlısı Batı’ya karşı aşağılık kompleksinde birleşiyor. En büyük ortak noktamız bu!

Maalesef kendisi olmaktan, kendi geçmişinden, dininden, kıyafetinden, değerlerinden, memleketinden nefret eden nesiller yetiştirdik. Kelimelerimizde, ismini referans olarak kullandığımız düşünürlerde aynısı var. Türkçe konuşurken “tasavvuf” yerine “sufizm” diyenleri mi ararsınız, yabancı kelimeleri zikrederek kendini modern ve saygın göstermeye çalışanları mı!

Atilla Pamirli’nin hazırladığı yazının devamı Semerkand Dergisi Aralık 2017 sayısında.