Dünya Hali

NATO’ya Nota Verme Zamanı

Küresel siyaseti yöneten en önemli kuruluşlardan biri NATO. Açılımı “Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı (North Atlantic Treaty Organization).” Dünyanın değişik bölgesinde bulunan 12 ülkenin bir araya gelmesiyle 1949 yılının Nisan ayında imzalanan antlaşmayla kuruldu. İkinci Dünya Savaşı’nın ardından Hitler tehdidinin bertaraf edilmesiyle Sovyetler Birliği’nin iyiden iyiye güçlenmesi, Batı’da askerî bir gücün kurulmasını kimi ülkeler için mecbur hale getirmişti. Teknolojinin gelişmesiyle nükleer silah tehdidinin artması, iki kutuplu dünyada Sovyetlerin karşısına kurulacak bir gücü kaçınılmaz hale getiriyordu. 1952’de Türkiye ve Yunanistan da bu pakta dahil olmuştu. İkinci Dünya Savaşı yıllarında Avrupa’yı kasıp kavuran, ordusunu Rusya sınırına kadar süren Almanya’nın da 1955’te NATO’ya katılması ilginçti. 2009’da Hırvatistan ve Arnavutluk’un da katılmasıyla NATO üyesi ülkelerin sayısı 28’e çıktı.

İsmail Taha’nın hazırladığı yazının devamı Semerkand Dergisi Aralık 2017 sayısında.