Hâl Dili

Yol Hazırlığı

Hz. Ömer r.a.’ın torunu ve beşinci râşid halife kabul edilen Ömer b. Abdülaziz rh.a. bir hutbesinde şöyle demiştir:

“Dünya, sizin karar kılıp kalacağınız bir yer değildir. Allah Tealâ dünya için bir son ve içinde bulunanlar için bir ayrılık takdir etmiştir. Nice kimselerin güvenip de imar ettiği şeyler sonunda harap olmuş, niceleri mutlulukla ikâmet ettiği dünyalıklarından sonunda ayrılmak zorunda kalmışlardır. Allah Tealâ sizlere rahmet eylesin! Dünyadan ahirete olan yolculuğunuzu, yanınızda taşınması en güzel şeyleri alarak en iyi şekilde yapın. Azık edinin! İyi bilin ki en iyi azık takvadır.”

İbn Receb el-Hanbelî, Câmiu’l-Ulûm ve’l-Hikem

Mutluluk Ahlâkı

Hz. İsa a.s.’ın şöyle dediği rivayet edilir:

“Dünyada tevazu sahibi olanlara ne mutlu! Onlar ahirette makam sahibidir. Dünyada insanların arasını düzeltenlere ne mutlu! Onlar da kıyamet günü Firdevs cennetine vâris olacaklar. Dünyada iken kalpleri tertemiz olanlara ne mutlu! Onlar da kıyamet günü Allah Tealâ’ya nazar kılacaklar.”

İmam-ı Gazâlî, Mükâşefetü’l-Kulûb

Eser Sazak’ın hazırladığı yazının devamı Semerkand Dergisi Aralık 2017 sayısında.