Korunmak İstiyorsan

15. yüzyılın meşhur mutasavvıf alimi İmam Süyûtî rh.a, “Nasîhatü’l-Ulemâi’r-Râsihîn ve Vasıyyetü’l-Urefâi’l-Muhakkikîn: Derin Bilgi Sahibi Alimlerin Nasihati ve Muhakkik Âriflerin Vasiyeti” adlı eserinde şöyle der:

Ey Allah yolunda, Allah için edindiğim kardeşlerim! Yüce Allah’tan ittika etmenizi (sakınmanızı), ondan haşyet duymanızı (korkmanızı), Allah’ın, anne babanızın, mürşidlerinizin haklarını gözetmenizi size tavsiye ediyorum. Böyle yaparsanız şüphesiz ki Allah Tealâ sizlerden razı olur.

Gizli açık her yerde Allah’ı gözetin. Zâhiren ve bâtınen gece ve gündüz, gizli ve açık, anlayarak ve düzenli bir şekilde, korku ve tahayyür ile ağlayarak ve tefekkür ederek okuyun. Kur’an’a sırt çevirmeyin, sürekli okuyun. Bütün hükümlerde, her an ve her zaman Kur’an’a müracaat edin. Zira Kur’an, Allah’ın yaratıkları üzerine delilidir. Onu hakkıyla kalbinizde ve zihninizde muhafaza edin. İlimden bir adım bile geri kalmayın. Fıkhı öğrenin, sûfilerin cahil ve avamı olmayın.

Yazının devamı Semerkand Dergisi Aralık 2017 sayısında.