Kurtuluşa Dört Adım

İmam Şafiî rh.a.’in şöyle dediği bildirlilir: “Şayet Kur’an’da başka bir şey nazil olmasaydı, şu pek kısa Asr suresi bile insanlara yeterdi. Bu sure Kur’an-ı Kerim’in bütün ilimlerini kucaklıyor.”

Asr sure-i celilesinin başında, Asr’a yemin edilerek insanların ziyanda oldukları bildirilmişti. Üçüncü ve son ayet-i kerimesinde ise ziyandan kurtulmanın reçetesi olarak dört vasıf sıralanmış, kurtulanların sadece bu dört vasfı taşıyanlar oldukları belirtilmiştir. Buna göre Cenab-ı Hak buyurmuş oluyor ki:

Ancak uyanık kalpli, akıllı kimseler alemlerin yaratıcısının varlığını, kudret ve azametini tasdik edip iman ettiler ve sâlih amellerde bulundular. Namaz, oruç, zekât gibi güzel ibadetlere devam ederek birbirlerine hakkı tavsiye ettiler. Birbirlerinin hayırlarını gözettiler. Birbirleri için hep hayır istediler. Güzel amel, güzel ahlâk gibi inkârı mümkün olmayan, iyilik ve güzellikleri yok olmayan şeyler ile nasihate devam ettiler.

Sıtkı Çoban’ın hazırladığı yazının devamı Semerkand Dergisi Aralık 2017 sayısında.