Mevlâna Halid’in Cömertliği

Mevlâna Halid k.s. hazretlerinin anlatıldığı bütün kaynaklarda Hazret’in cömertlik ahlâkına adeta özellikle dikkat çekilir. Gençlik günlerini Halidî zaviyesinde geçiren İbrahim Fasih Haydarî rh.a., Mecdü’t-Tâlid adlı eserinde bu hususa şöyle değinir:

“Mevlâna Halid’in cömertliği ile alakalı anlatılacak hususlardan biri şudur ki, tek bir defada 100 bin kuruş (devrine göre hayli büyük meblağ) bağış yapmıştı. Buna benzer büyük infaklar çok defa kendisinden sâdır olmuş ve insanlar da onun cömertliğine şahitlik etmiştir.”

Aynı eserde Mevlâna Halid’in cömertliğine dair şu hadise de anlatılmıştır:

“Bağdat valisi büyük alim Davud Paşa’nın idarede bulunduğu günlerde Acemler, Süleymaniye taraflarını istila etmiş ve halkın mallarını yağmalamışlardı. Yağmalananlar arasında bu bölgede yaşayan bir alimin kitapları da vardı. O alim Mevlâna Halid’in yanına gelerek durumunu arz etti ve:

– Ben fakir bir kimseyim, tek bir kitap bile alacak güce sahip değilim. Artık ne yapacağım bilmiyorum, dedi.

Mümin Munis’in hazırladığı yazının devamı Semerkand Dergisi Aralık 2017 sayısında.