Rıza ve Hakikati

Kur’an-ı Kerim ve hadis-i şerifte “rıza” bahis konusu edilmiş ve ümmet de bu hususta icma ve ittifak etmişlerdir. Hak Tealâ şöyle buyurmuştur:

“Allah onlardan razı olmuştur ve onlar da O’ndan razı olmuşlardır.” (Maide, 119)

“Şüphesiz Allah, ağaç altında sana biat ederlerken müminlerden razı olmuştur.” (Fetih, 18)

Peygamber s.a.v. buyurur ki: “Allah’ı Rab ve sahibi olarak kabul edip razı olan, imanın tadını tatmıştır.” (Müslim, İman, 56; Tirmizî, İman, 10)

Rıza iki çeşittir: Biri Allah’ın kulundan razı olması, diğeri kulun Hak Tealâ’dan razı olmasıdır. Yüce Allah’ın rızasının hakikati, kulu için sevap, nimet ve ikram irade etmesidir. Kulun rızasının hakikati, Allah’ın emirlerini yerine getirmesi ve hükümlerine boyun eğmesidir.

Ali Kaya’nın hazırladığı yazının devamı Semerkand Dergisi Aralık 2017 sayısında.