Erenlerin Sohbeti

Erenlerin sohbeti
Ele giresi değil.
İkrar ile gelenler
Mahrum kalası değil.

Bir pınarın başına
Bir testiyi koysalar
Kırk yıl onda durası
Kendi dolası değil.

İkrar gerek bir ere
Göz açıp dîdar göre
Sarraf gerek gevhere
Nâdân bilesi değil.

Ümmî Sinan yol ayan
Oluptur belli beyan
Dervişlik yolu heman
Tâc ü hırkası değil.

İbrahim Ümmî Sinan (?- 1568)