Hâl Dili

Peygamber Öğüdü

Allah Rasulü s.a.v., Muaz b. Cebel r.a.’a bir tavsiyesinde şöyle buyurmuştur:

“Ey Muaz! Sana Allah’tan korkmayı, takvayı, doğru konuşmayı, ahdine vefa göstermeni, emaneti yerine getirmeyi, hıyaneti terk etmeyi, azalarını haramdan korumayı, yetime acımayı, yumuşak konuşmayı, selamı yaymayı, güzel ameli, kısa emeli, imana sarılmayı, Kur’an’da derin anlayış sahibi olmayı, ahireti sevmeyi, hesaptan korkmayı ve insanlara şefkat kanatlarını germeyi tavsiye ederim.

Ya Muaz! Yumuşak huylu (halim) bir kimseye kötü söz söylemekten, doğru bir kimseyi yalanlamaktan, günahkâra itaat ve adil bir imama isyan etmekten, yeryüzünde fesat çıkarmaktan sakın!

Yine sana her ağacın, taşın, tepenin yanında, nerede olursan ol Allah’tan korkmayı, her türlü günahın için; gizlisine gizlice, açık olana açıkça tövbe etmeni tavsiye ederim.”

Ebu Nuaym, Hilyetü’l-Evliya

Eser Sazak’ın hazırladığı yazının devamı Semerkand Dergisi Ocak 2018 sayısında.