Helaller, Haramlar ve Şüpheliler

Allah Tealâ Rasulü’ne kitabını indirmiş ve “Biz her şeyi açıklamak üzere sana bu kitabı indirdik!” (Nahl, 69) ayetinde de belirtildiği gibi, ümmetin ihtiyacı olan bütün helal ve haramları açıklamıştır. Yine Cenab-ı Hak pek çok hükümleri açıkladıktan sonra: “Allah bunları sizin sapmamanız için açıklıyor. Allah her şeyi bilir.” (Nisâ, 176) buyurmaktadır.

Allah Rasulü s.a.v.’in vefatı sonrasında tereddüte düşen ashaba Abbas r.a. da şöyle demişti:

“Vallahi Allah’ın Rasulü vefat etti ama bizlere apaçık bir yol bırakarak; haramları ve helalleri açıklayarak vefat etti. Evlendi, boşandı, savaştı ve barış yaptı. İçinizden dağ başında sürüsünü otlatan koyun çobanının sırığıyla hayvanlarına yaprak silkelemesinden tutun, havuzunu kerpiçle yapmasına varıncaya kadar her konuda O’nun izleri var.” (İbn Sa‘d, et-Tabakâtü’l-Kübrâ, 2/266-267)

Hz. Peygamber s.a.v. ümmetine bütün helalleri açıkladığı gibi bütün haramları da açıklamıştı. Bu açıklamalarından bazıları diğerlerine göre daha açık bir biçimde olmuştur. Ancak bu derecede açık olmayan hususlar da vardır. Bunlar, sadece uzman âlimler tarafından bilinen hususlardır. Bu gibi ince meseleler onlar kadar derin bilgiye sahip olmayan bazı âlimlere gizli kalabilir.

Ali Kaya’nın hazırladığı yazının devamı Semerkand Dergisi Ocak 2018 sayısında.