İkinci Doğum

Bir Allah yolcusu kötü hallere bürünmüş olan nefsini, güzel bir idare ile hak yolunda götürmekle sorumludur. O kimse seyr ü sülukuna sadakatle devam ede ede “nefs-i mutmainne”ye, itminan ve huzur makamına yükselir. Nefsin huzur makamına yükselmesi ile nefsin Allah’ın hükümlerine olan soğukluğu ortadan kalkar.

Allah Tealâ nefsin yumuşamasını şöyle bildirmektedir: “…sonra onların bedenleri ve kalpleri Allah’ın zikrine ısınıp yumuşar…” (Zümer, 23). Kul bu hale ulaşınca hakiki ibadete başlar.

Kulun kalbinin biri ruha, diğeri nefse bakan iki yüzü vardır. Kalp, ruha bakan yönüyle ondan manevi feyz ve yardım alırken, nefsi de ilahî feyz ile mutmainne makamına ulaştırmaya çalışır. Sâlikin nefsi, mutmainne yani huzur makamına ulaşınca süluk sona erer. Böylece nefsin Şeriat’a uyması kolaylaşır. Artık nefs Allah’ın emirlerine itaatkâr olur.

Yazının devamı Semerkand Dergisi Ocak 2018 sayısında.