İyilere Yakın, Kötülerden Uzak

12. yüzyıl velilerinden, Rıfâiyye tarikatının pîri Seyyid Ahmed er-Rıfâî k.s. hazretleri “el-Burhânü’l-Müeyyed: Sağlam Delil” adlı kitabında şöyle der:

Kardeşim! Zâhirî ve bâtınî bütün işlerinde Şeriat’a sarıl. Kalbini Allah’ın zikrini unutmaktan koru. Fakirlere ve gariplere hizmet et. Yorulmaktan ve tembellik etmekten sakın, sâlih ameller işlemekte acele et. Allah’ın rızası için gayretli ol, O’nun kapısında durmaya çalış. Nefsini gece ibadetine alıştır ve amellerine riya karıştırma. Halkla beraberken ve yalnız kaldığında geçmiş günahlarının pişmanlığını yaşa.

Oğul! Dünya boş bir hayaldir, içindekiler de yok olmaya mahkûmdur. Mâsivâ ehlinin (Allah’tan uzaklaşmış olanların) arzusu dünyadır, takva ehlinin ise ahiret…

Yazının devamı Semerkand Dergisi Ocak 2018 sayısında.