Melâmet (Kınanma) Yolu

Tasavvuf yolunun önde gelenlerinden bir kısmı melâmet yolunu tutmuşlardır. Muhabbetin halis olmasında melâmetin büyük bir tesiri mevcuttur. Hak ehli olan bir zümre, bilhassa bu ümmetin uluları özellikle halkın levmine (melâmetine ve kınamasına) maruz kalmışlardır.

Muhabbet ehli olanların önderi, hakikat ehlinin başkanı ve kendisine herkesin tabi olduğu bir zat olan Rasulullah s.a.v. sesleniş onda tecelli etmeden ve kendisine vahiy gelmeden önce, herkese göre iyi bir isim sahibi, büyük bir şahsiyet idi. Başına dostluk tacı giydirilince, halk O’na dil uzatmaya ve kınamaya başladı. Bazıları kâhin, bazıları şair, bazıları deli, bazıları yalancı, bazıları sihirbaz vs. diyerek O’nu kötülediler.

Yüce Allah, müminlerin sıfatından bahsederken: “Onlar, kınayanların kınamalarından korkmazlar. Bu, Allah’ın bir lütfudur ki, onu dilediğine verir. Allah, her şeyi kuşatandır, bilicidir.” (Maide, 54) buyurmuştur.

Ali Kaya’nın hazırladığı yazının devamı Semerkand Dergisi Ocak 2018 sayısında.