Mescitleri İmar Edenler

“Allah’a şirk koşanların, kendi küfürlerine bizzat kendileri şahit iken, Allah’ın mescitlerini imar etmeleri (söz konusu) olamaz. Onların bütün amelleri boşa gitmiştir ve onlar ateşte sürekli kalacaklardır.” (Tevbe, 17)

“Allah’ın mescitlerini ancak Allah’a ve ahiret gününe iman eden, namazı dosdoğru kılan, zekâtı veren ve Allah’tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte hidayet üzere oldukları umulanlar bunlardır.” (Tevbe, 18)

“Allah’ın mescitlerini imar” ile ilgili, Kur’an-ı Kerim’de yer alan ve yukarıda mealini verdiğimiz bu ayet-i kerimeler, Kureyş müşriklerinin şöyle demeleri üzerine indirilmiştir:

– Biz Harem’in sakinleriyiz, hacılara su verenleriz. Beytullah’ı imar edenleriz. Hiçbir kimse bizden üstün olamaz!

Cenab-ı Hak ise Beytullah’ı ve diğer mescitleri ancak hakkıyla iman eden, Allah’ın emirlerini yerine getiren ve Allah’tan korkan müminlerin imar edeceklerini bildirmiştir. (Taberî, Câmi‘u’l-Beyân, XIV, 168)

Abdulkadir Alioğlu’nun hazırladığı yazının devamı Semerkand Dergisi Ocak 2018 sayısında.