Son Dakika

Son dakika… Dünyaya elveda, ahirete merhaba! İnsanlarla vedalaşma, Rabbimize kavuşma. Ömürdeki son sayfa. Nefs ve şeytanla son müsabaka. Son an, son nefes, son söz bu dakikada.

Azrail a.s. ruhu almaya gelmiş. Şeytan da imanı çalmaya. Ak yüzle kara yüzün belli olduğu son dakika, başa bir kez gelir ve asla telafisi yoktur. Dünya sahnesinin son perdesidir bu dakika.

Dünya hayatı son anımıza göre değerlendirileceğine göre, “Kimin son sözü ‘lâ ilâhe illallah’ olursa o kişi cennete girer.” (Ebu Davud, Cenâiz,16) ve “Ameller sona göre değerlendirilir.” (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 5/335) hadis-i şeriflerinde buyrulduğu üzere en önemli nokta; son anda kalbimizde ne olacak, ağzımızdan son olarak hangi kelimeler çıkacak, acaba amel defterimizin son satırına Kirâmen Kâtibin melekleri neler yazacak?

Abdülhamid Eşmeli’nin hazırladığı yazının devamı Semerkand Dergisi Ocak 2018 sayısında.