Haddini Bil!

Yönsüzlük ve yolsuzluk aldı başını gidiyor.

Eskiden insanlar din denince durur, bilen konuşunca susar, Allah Tealâ’ya, Rasulullah s.a.v.’e hürmet ederdi. Şimdi tahsil ve gelir arttı, fakat cehalet de öyle… Edep, hürmet ve nezaket ise azaldı.

Hâlbuki dinin temel anlamı “hürmet”tir. Neye hürmet? Yaradan’a ve O’nun gönderdiği rasullere (Allah’ın selamı üzerlerine olsun), o rasullere bağlı olan ilim ve irfan sahiplerine, bu kaynaklara bağlanan eserlere… Geldiğimiz noktada maalesef dindar olduğunu iddia edenlerde, akademisyenlerde, yazar-çizerlerde en çok hürmet, edep eksik.

Tahsilli olmak ilim sahibi olmak anlamına gelmez. Oysa bir okul bitirmekle, üniversite mezunu olmakla, itibarlı bir makam işgal etmekle, eli kalem tutmakla, iki kelime Arapça öğrenmekle hepimiz allâme kesildik. İlim ehli ise gittikçe azaldı. Azalmakla da kalmadı. Arta kalanlara artık hürmet ve itibar gösterilmiyor. Çünkü hürmet ve itibar şöhretli zavallılara gösteriliyor.

Atilla Pamirli’nin hazırladığı yazının devamı Semerkand Dergisi Şubat 2018 sayısında.