Hâl Dili

Üç Şey

İbn Ömer r.anhüma, Rasulullah s.a.v.’in şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir:

“Üç şey vardır ki helak edicidir, üç şey vardır ki kurtarıcıdır, üç şey vardır ki günahlara kefarettir, üç şey de vardır ki kişinin derecesini yükseltir.

Helak edici olan üç şey şunlardır: İtaat edilen cimrilik, peşinden koşulan nefsanî arzular ve kişinin kendisini beğenmesi.

Kurtarıcı olan üç şey şunlardır: Öfkeli iken de hoşnutken de adil davranmak, fakirken de zenginken de iktisat etmek ve gizlide de açıkta da Allah’tan korkmak.

Günahlara kefaret olan üç şey şunlardır: Bir namazı kıldıktan sonra diğer vaktin namazını beklemek, şiddetli soğuk günlerde abdest almak ve cemaatle namaz kılmaya gitmek için adım atmak.

Kişinin derecesini yükselten üç şey ise şunlardır: Yemek yedirmek, selamı yaymak ve insanlar uykuda iken gece kalkıp namaz kılmak.” (Taberanî, el-Mu‘cemü’l-Evsat, 6/351)

Eser Sazak’ın hazırladığı yazının devamı Semerkand Dergisi Şubat 2018 sayısında.