Îsârın Hakikati

Nûriyye yolundakiler, Ebu Hüseyn Ahmed b. Muhammed en-Nûrî rh.a. hazretlerine intisap ederler. Nûrî, başta gelen mutasavvıf alimlerden biridir. Pırıl pırıl menkıbeleri ve kesin delilleri ile sûfiler arasında meşhurdur. Tasavvufta makbul ve muteber bir mezhebi, seçkin bir esası vardır.

Yolundaki hoş ve dikkati çeken hususlardan biri, dostlukta kişinin, arkadaşının hakkını kendi hakkına îsâr ve tercih etmesi, îsârsız yakınlığı haram görerek, “Dervişler için arkadaş olmak, yakınlık kurmak farzdır; uzlet makbul bir şey değildir. Yoldaşın yoldaşını kendine tercih etmesi de farzdır.” demesidir.

Şu söz ondan nakledilmiştir: “Uzletten ve inziva hayatından sakınınız. Zira münzevi bir hayat şeytanla yoldaş olmaktır. Sohbetten (yakın olmaktan) ayrılmayın. Çünkü Ulu ve Yüce Allah’ın rızası ondadır.”

Ali Kaya’nın hazırladığı yazının devamı Semerkand Dergisi Şubat 2018 sayısında.